Violinen

Violinen är en avdelning för de äldre barnen.

Alla avdelningar på förskolan arbetar i olika gruppstorlekar, ibland alla tillsammans, ibland i mindre grupper. Vi arbetar även över avdelningarna så att barnen lär känna alla barn och pedagoger. Vi arbetar språkutvecklande vilket kan innebära att vi tar hjälp av tecken som stöd och bilder.

Uppdaterad: