Hugo Alvéns förskola
Bernadottevägen 3
756 48 Uppsala

Öppettider 6:30-17:30

Avdelningar
Violinen 018-727 62 97
0702-74 82 01
Trumpeten 018-727 62 98
Trumman 018-727 62 98

Biträdande förskolechef
Monica Junefelt
Förskolechef
Karin Sjölin
Uppdaterad: