Rektor
Jessica Forsell

Hugo Alfvéns förskola
Bernadottevägen 3
756 48 Uppsala

Öppettider 6:30-17:00

Avdelningar
Violinen 018-727 62 97, 072- 469 07 65
Trumpeten/Saxofonen 018-727 62 98, 076- 772 74 74
Trumman 018-727 62 98

Uppdaterad: