Nyheter

  • Avgiftskontroll för barnomsorg

    Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt ...
    30 augusti 2018
Gå till nyhetsarkivet

Kontakta oss

Besöksadress
Hugo Alvéns förskola
Bernadottevägen 3
756 48 Uppsala

Avdelningar
Violinen 018-727 62 97, 0702-74 82 01
Trumpeten 018-727 62 98
Trumman 018-727 62 98

Öppettider
6:30-17:30
6:30-8:00 öppnar vi på Violinen.
16:00-17:30 stänger vi på Trumpeten.

Sjukanmälan
Anmäl direkt till din avdelning:
6:30-8:00 tar Violinen emot din anmälan.